Foto's
Start Feedback Inhoud

 

Start
Waarnemingen
Vogellogboek
Tuinvogels
Voeren
Vetbollen maken
Nestkasten
Veren
Topografie
Aantekeningen
Gastenboek
Links
Foto's
Vogelsporen
Vogeltrek
Fröbelen
Berichten

 

horizontal rule

Album 1 ] Album 2 ]

Foto reportage vogelpark het Zwin en Breskens 3 september 2003

Het Belgische gedeelte van het natuurreservaat het zwin is slechts te bereiken via het vogelpark het zwin. Hier kunt een aantal meer en minder voorkomende vogelsoorten bekijken die in Europa voorkomen, of via trek zich verplaatsen. De conservator van het zwin kan u eventueel uitleg geven over de broed en de trek, en de vogels die hier overwinteren en blijven.

 

zwin.jpg (39858 bytes) zwin3.jpg (84815 bytes) zwin5.jpg (81851 bytes) zwin4.jpg (58264 bytes)
vogels 001.jpg (68498 bytes) vogels 002.jpg (66484 bytes) vogels 018.jpg (34488 bytes) zwin2.jpg (23838 bytes)
vogels 011.jpg (76052 bytes) vogels 010.jpg (56097 bytes) vogels 009.jpg (34681 bytes) vogels 008.jpg (42480 bytes)
 

Ooievaar

Veldkenmerken. 100-115 cm. Makkelijk te herkennen aan wit verenkleed met zwarte slagpennen en dekveren, lange nek en lange rode snavel en poten. Rust op bomen, gebouwen, etc., vaak op één poot. Stapt rustig met gestrekte nek en iets naar voren hellend. Vliegt met gestrekte en iets beneden horizontaal gehouden nek; poten steken duidelijk voorbij staart uit. Vliegt met zeer rustige, trage vleugelslagen en zweeft op thermiek met rechtgehouden vleugels. Bij juveniele zijn de slagpennen bruiner en de snavel en poten dof bruinrood.

Geluid. Zwijgzaam buiten broedtijd. In broedtijd luid snavelklepperend op nest.

Voorkomen. Neemt in aantal af in noord en west Europa, maar is in oosten en zuiden van gebied nog talrijk.

Habitat. Bouwt enorm nest op bomen, daken, kerktoren, ruďnes en op speciaal gemaakte platforms-op-palen. Komt voor in open natte gebieden, graslanden, steppen, agrarische gebieden, etc.

Voedsel. Variatie aan kleine dieren, zoals grote insecten, kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen, wormen, vis. Eet ook aas. Foerageert lopend, met snavel naar beneden gericht.

 

Start ] Waarnemingen ] Vogellogboek ] Tuinvogels ] Voeren ] Vetbollen maken ] Nestkasten ] Veren ] Topografie ] Aantekeningen ] Gastenboek ] Links ] [ Foto's ] Vogelsporen ] Vogeltrek ] Fröbelen ] Berichten ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan John Colfoort
Copyright © 2009 Colfoort